Офіційний сайт КДНЗ №5 «Теремок» Дніпрорудненської міської ради

Розділи

Календар

« Травень 2022 »
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24 31
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Нд 1 8 15 22 29  

Пошук

Правила прийому дітей до дошкільного навчального закладу.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО КЗДО № 5 " ТЕРЕМОК"

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 Р. № 305

ЗАРАХУВАННЯ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ

 8. Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

 Прийом заяв про зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) закладу дошкільної освіти.

 Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

 9. До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

 копія свідоцтва про народження дитини;

 медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

 Для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу до державного (комунального) санаторного закладу дошкільної освіти (санаторних груп) до заяви про зарахування додається довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру.

 Для зарахування дитини до державного (комунального) спеціального закладу дошкільної освіти (спеціальних груп) до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку).

 Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до державного (комунального) закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

 Для зарахування дитини з інвалідністю до державного (комунального) закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:

 копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

 копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

 10. Першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:

 1) проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);

 2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

 3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

 4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

 5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

 6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

 7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

 8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

 Під час подання заяви про зарахування дитини до державного (комунального) закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

 Після зарахування до державного (комунального) закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

 11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

 Для переведення вихованця з одного державного (комунального) закладу дошкільної освіти до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику відповідного закладу дошкільної освіти заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її запровадження).

 Керівник державного (комунального) закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.

 Переведення вихованця із державного (комунального) закладу дошкільної освіти до іншого державного (комунального) закладу дошкільної освіти відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).

 12. За вихованцем зберігається місце у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:

 у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

 у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

 на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

 Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в державному (комунальному) закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.

 13. Відрахування вихованців з державного (комунального) закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

 1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

 2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

 3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

 4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

 5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

 Керівник державного (комунального) закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

 Забороняється відрахування дитини із державного (комунального) закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

 Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

 У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з державного (комунального) закладу дошкільної освіти такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.

 14. Порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до приватних, корпоративних закладів дошкільної освіти визначається їх засновником (засновниками).

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРЕМОК» ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ КДНЗ.

1. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі : за хронічно хворими дітьми,що знаходяться на диспансерному обліці та періодично потребують домашнього догляду; у разі хвороби дитини, карантину, санаторного лікування або декретної відпустки матері; на час чергової відпустки батьків або осіб,на час навчальної відпустки та відрядження батьків;на літній період (75 днів) незалежно від періоду і тривалості їх відпустки,а також на час простою підприємства та примусової відпустки батьків.

2. Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

3. Дошкільний навчальний заклад забезпечує дітей збалансованим харчуванням , необхідним для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.

4. У ДНЗ організовано триразове харчування.

5. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками закладу. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи , в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я,фізичним розвитком дитини,організацією фізичного виховання, загартування,дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил , режимом та якістю харчування.

6. Батьки зобов’язані:

- вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 10 числа поточного місяця;

- своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;

- віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя і обов’язково особисто, не передовіряючиїї неповнолітнім особам;

- приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;

- дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;

- своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;

7. Батьки мають право:

- вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових послуг;

- відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;(окрім карантину);

- заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.